top of page

LongChat-7B-16K

  • Model Type:

基礎大模型

  • Model License:

不可以商用

  • Parameters: 

70

億參數

留言

Ibahagi ang Iyong Mga IniisipMauna sa pagkomento.
bottom of page